Kategorie: 'Tipy na výlety'

Den otevřených dveří

Pátek 2.Březen 2012

U příležitosti Světového dne vody pořádá státní podnik Povodí Odry již tradiční
Den otevřených dveří na vodních dílech
Slezská Harta, Kružberk, Morávka a Žermanice (přehrada Šance je pro veřejnost uzavřena),
na rybném hospodářství Kružberk a Žermanice a také na vodohospodářském dispečinku a laboratořích v Ostravě, ul. Varenská 49.
Den otevřených dveří proběhne 24. března 2012 od 9.00 do 15.00 hod. (poslední vstup ve 14.30 hod.).

 ...celý text

Den otevřených dveří na vodním díle Slezská harta

Sobota 26.Březen 2011

Dne 26.3. 2011 v době od 9:00 do 15:00 pořádá Povodí Odry s.p. na vodním díle Slezská harta Den otevřených dveří u příležitosti světového dne vody. Délka jedné prohlídky je cca 1 hodina a poslední prohlídka začne v 14:30 .

 ...celý text

Velký Roudný

Čtvrtek 14.Říjen 2010

Velký Roudný (780 m n. m.) je nejvyšší sopka Nízkého Jeseníku, tvoří spolu s Malým Roudným dva výrazné vrcholy nad obcí Roudno (okres Bruntál) a hladinou Slezské Harty. Byla činná naposledy před jedním až dvěma milióny let, tj. koncem třetihor a počátkem čtvrtohor. Jedná se o nejzachovalejší stratovulkán na Moravě.Velký Roudný je kupovitý kopec s dnes zalesněným vrcholem a nápadnými pruhy dřevin mezi loukami na úbočí. Na vrcholu je dosud patrná kráterová prohlubeň kuželovitého tvaru. Na stavbě masivu sopky se podílí jak sypký vulkanický materiál, tak i čedičová láva. Ta tvoří na úbočí Velkého Roudného i čtyři lávové proudy, z nichž nejdelší dosahuje 5 km délky a přelévá se přes štěrkovou terasu řeky Moravice. V místech dnešního jezera Slezské Harty přehradil lávový proud tok řeky Moravice, čímž vzniklo velké jezero, do něhož padaly sopečné vyvrženiny. Z nich se vytvořily usazeniny pórovitých tufitů, které se těžily jako dobrý stavební materiál. Dodnes se nachází v okolí obcí Razová a Karlovec. V nejdelším lávovém proudu, tekoucím na severovýchod, se v katrastru obce Bílčice nachází činný lom na těžbu čediče.

 ...celý text

Rešovské vodopády

Čtvrtek 14.Říjen 2010

Kaňon řeky Huntavy a kaskády, které zde řeka vytváří, jsou prvotřídní turistickou atrakcí.
Výchozí bod je obec Rešov a rozcestník u autobusové zastávky. Vycházíme po červené směr Rešovské vodopády 1,5 km. Výrazným klesáním přijdeme k rozc. Fialův mlýn (400 m), kde odbočíme vpravo a po chvíli chůze podél řeky přijdeme k Rešovským vodopádům (425 m).

 ...celý text

Hrad Sovinec

Čtvrtek 14.Říjen 2010

Nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál je hrad Sovinec na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Hrad založili těsně před rokem 1332 příslušníci rodu, který se od roku 1348 nazýval po hradu „páni ze Sovince“.

 ...celý text

Přehrada Těrlicko

Neděle 5.Září 2010

Údolní nádrž na Stonávce v Těrlicku byla vybudována v letech 1955 až 1964 za účelem zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. K dalším účelům nádrže patří povodňová ochrana níže ležícího území, nalepšování minimálních průtoků ve Stonávce pod nádrží a využití nádrže pro rekreaci. V souvislosti se zajišťováním provozní vody pro Elektrárnu Dětmarovice byla nádrž v polovině sedmdesátých let posílena výstavbou přivaděče z Ropičanky.

 ...celý text