Jachtaři pro Slezskou Hartu

Pondělí 11.Říjen 2010
Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,  založili jachtaři na Slezské Hartě   sdružení - Jachtaři pro Slezskou Hartu. Základními cíli sdružení jsou zejména: - přispívání k ochraně životního prostředí Na Slezské Hartě a jejím okolí - propagace a prosazování pravidel bezpečné plavby a provozování kotvišť na Slezské Hartě - podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí Formami činnosti sdružení jsou zejména: - organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí - účast ve správních i jiných řízení, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí - pořádání sportovních a společenských akcí na Slezské Hartě Sídlo: Heřmanovice 161, PSČ 793 74
V kategorii Jachting • • Nahoru

Komentáře