Jachtaři pro Slezskou Hartu

Pondělí 11.Říjen 2010

Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,  založili jachtaři na Slezské Hartě   sdružení – Jachtaři pro Slezskou Hartu.

Základními cíli sdružení jsou zejména:

– přispívání k ochraně životního prostředí Na Slezské Hartě a jejím okolí

– propagace a prosazování pravidel bezpečné plavby a provozování kotvišť na Slezské Hartě

– podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

– organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí

– účast ve správních i jiných řízení, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí

– pořádání sportovních a společenských akcí na Slezské Hartě

Sídlo:

Heřmanovice 161, PSČ 793 74

V kategorii Jachting • • Nahoru

Komentáře