Bruntálské pivovary

Středa 27.Červenec 2011
Město v závětří hlavního hřebene Hrubého Jeseníku se může chlubit bohatou pivovarnickou historií. Možná, že mnohé čtenáře budu nudit, ale nedá mi to, abych aspoň trochu nenakouknul do pestrých dějin Bruntálu. Bruntál je poprvé zmiňováno v tzv. Uničovské listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1223. Z této listiny vyplývá, že Bruntál byl založen kolem roku 1213 jako vůbec první osada s tzv. magdeburským městským právem v českých zemích. Otázka, proč osada v odlehlé neobydlené oblasti měla taková privilegia, je snadno zodpověditelná. Za vším stály mocenské snahy Přemyslovců a jejich úsilí zajistit tuto část Jeseníků s jeho rudným bohatstvím pro český stát. Přemyslovci se tímto snažili zablokovat kolonizační plány vratislavských biskupů.
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru