KAPLI V LIPKÁCH JE UŽ 300 LET: Roku 1713 byla dokončena stavba kaple V Lipkách v Rýmařově, malby od rodáka J. K. Handkeho

Čtvrtek 30.Říjen 2014
Rýmařovská kaple V Lipkách Vpravo na svahu, při příjezdové cestě z Bruntálu do Rýmařova, se nachází filiální kostel Navštívení Panny Marie, známý také jako KapleV Lipkách. Bývá také někde nazýván perlou severomoravského baroka. Základní kámen ke stavbě kostela byl položen na místě starší církevní dřevěné stavby (vedle poustevny) na podzim roku 1710 (1. října). Kostel je lokalizován západně od městského hřbitova,  na parcele číslo 1287. Nezvyklou oválnou stavbu kaple postavil místní stavební mistr a architekt Friedrich Höβler (jinak také dědeček prvního známého rýmařovského kronikáře Jana Josefa Langera, ten žil 1729 až 1812). Hrubou stavbu kaple z roku 1711 pak Höβler dokončil za 3 roky – roku 1713. Jde o zvenku jednoduchou centrální architekturu oválného půdorysu s ochozem po celém obvodu. Klenutí kaple vychází ze čtyř mramorových sloupů uprostřed. Historici dnes o kapli V Lipkách tvrdí, že je tak dokonalá a natolik architektonicky významná, že nemá obdobu nejméně v okruhu 40 km. Vlastníkem kaple V Lipkách je Římsko-katolický farní úřad v Rýmařově.
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru