KAREL STARŠÍ ZE ŽEROTÍNA: Uznávaný moravský šlechtic a politik, myslitel

Sobota 11.Říjen 2014
KAREL STARŠÍ ZE ŽEROTÍNA: Uznávaný moravský šlechtic a politik, myslitel - zemřel dne 9. října 1636 (žil v letech 1564 – 1636) Karel Starší ze Žerotína (německy: Karl der Ältere von Zierotin)byl mimořádnou politickou a kulturní osobností českých zemí v době předbělohorské a zároveň nejvýznamnějším představitelem moravské zemské politiky a moravského patriotismu. Vzdělaností a světovým rozhledem měl mezi šlechtou jen stěží sobě rovné. Vynikal hlavně charakterem, byl velkorysý, tolerantní a mravně opravdový a upřímně zbožný. Jinak byl spíše samotářský, často skeptický a vnitřně rozeklaný.
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru