Leto uplyne 67 let od počátků poválečného dosídlování Bruntálska

Středa 18.Duben 2012
LETOS UPLYNE 67 LET OD POČÁTKŮ POVÁLEČNÉHO DOSÍDLOVÁNÍ BRUNTÁLSKA: Po roce 1945 docházelo k radikálním obměnám našeho pohraničí.  Novodobé osídlování většiny tehdejších pohraničních okresů u nás započalo před 67 lety, tedy ihned po osvobození naší země na jaře roku 1945. Osídlování někdejších politických okresů Jesenicka, tedy Jeseník, Krnov, Bruntál a Rýmařov, spadá do prvních měsíců a let po skončení druhé světové války. Už od roku 1945 vlastně dochází k zásadním politickým, hospodářským a demografickým změnám v pohraničí, zejména ke změnám v počtu, národnostním, etnickém a socioprofesním rozvrstvení tehdejšího obyvatelstva. Dřívější prvorepubliková německá většina byla vysídlena a započalo nové osídlování pohraničí, počešťování celého kraje a nový občanský a hospodářský vývoj celého regionu. 
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru