Odvolání zákazu koupání v povrchové vodě využívané ke koupání ve vodní nádrži Slezská Harta

Neděle 29.Červenec 2012
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odvolává zákaz koupání v povrchové vodě využívané ke koupání ve vodní nádrži Slezská Harta - Nová Pláň, který byl vyhlášen dne 23.7.2012 pod č.j . KHSMS 22905/2012/0V/HOK. Odůvodnění: Dne 23 .7.2012 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě opatření obecné povahy pod č.j. KHSMS 22905/20l2/0V/HOK, kterým zakázala koupání v povrchové vodě využívané ke koupání ve vodní nádrži Slezská Harta - Nová Pláň.
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru