Písmo svaté pro nás přetlumočili slovanští věrozvěstové Cyril a jeho bratr Metoděj

Sobota 7.Duben 2012
CO TO JSOU BIBLICKÁ EVANGELIA, NĚCO K JEJICH VZNIKU A VĚROHODNOSTI Nejznámější, nejrozšířenější a také jednou z nejstarších knih na světě je Bible svatá. Víme, že se skládá z knih Starého zákona, kde se začíná líčením stvoření světa, a to v pěti úvodních knihách Mojžíšových (genesis, exodus, leviticus, numeri, deuteronomium). Dál pak Starý zákon pokračuje jednotlivými knihami svatých a proroctvím proroků. Knihy Nového zákona v úvodu začínají evangelií, po kterých následují v jednotlivých kapitolách epištoly, což jsou nabádavé listy apoštolů, nebo třeba jen výňatky z takových listů, a končí Zjevením sv. Jana. (aktualizace z 23.06.2005 - 14:26:37)
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru