PŘEMYSL I. KORUNOVÁN NA KRÁLE: Za Přemysla Otakara I. vznikala města a posilovalo království, bylo založeno i město Bruntál

Středa 15.Srpen 2012
PŘEMYSL I. KORUNOVÁN NA KRÁLE: Za Přemysla Otakara I. vznikala města a posilovalo království, bylo založeno i město Bruntál. Rozvoj zemědělství, kolonizace našeho území a budování nových sídel Také v českých zemích dochází po vzoru okolní Evropy v období 12. až 13. století k postupné vnitřní i vnější kolonizaci. Doposud nedohledné hvozdy rychle řídly, poddaní mýtili a žďářili lesy. Rozrůstá se zemědělská půda uvnitř Čech a Moravy, ale také v nepřístupných pohraničních a hornatých krajích země. 
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru