Přírodní pohromy v lesích Jeseníků

Čtvrtek 20.Říjen 2011
PŘÍRODNÍ POHROMY V LESÍCH JESENÍKŮ: Nejstarší známé kalamity roku 1740. V létě roku 1917 hořelo v Jeseníkách celý týden. Horský masív Jeseníků patřil odedávna mezi zalesněné oblasti středoevropského prostoru. V důsledku tzv. abiotických činitelů docházelo v těchto horských lesích k častým a značným škodám a kalamitám. U těchto abiotických vlivů se jednalo zejména o vítr až vichřice, závěsy sněhu a jinovatky, laviny, lesní požáry a nízké teploty. K nejrozsáhlejším škodám docházelo většinou za kombinace těchto vlivů, příčinou škod v jesenických lesích byl nejčastěji vítr, nebo silné větrné vichřice.
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru