Přístav Eskadra Ostrava

Úterý 5.Říjen 2010

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes má Junák – svaz skautů a skautek ČR 45 tisíc členů. Je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že záleží na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je tedy projekt, jehož posláním je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj nejbližších lidí.

Posláním Junáka je tedy podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Přístav Eskadra Ostrava vlastní dvě táborové základny u vodní nádrže Slezská Harta, které používá zejména pro letní tábory. Vzhledem ke krásnému prostředí obou táborových základen, rádi tyto táboriště využívají i jiné skautské střediska nebo dětská a mládežnická sdružení.

V kategorii Vodní skauti • Tagy: Nahoru

Komentář k “Přístav Eskadra Ostrava”

Comment od jiri258
Datum 2.1.2011 at 22:08

prosím o sdělení zda je možno na vašich pozemcích na sl.hartě – kratkodobě – na vikend tabořit s vlastním karavanem, příp.fin. podmínky.za odpověd nešbo sms předem díky. jiri tel. 736453252.

Komentáře