REGIONÁLNÍ TÉMA: Počátky nové poválečné občanské a kulturní identity na Rýmařovsku. Aktivní školství, osvěta i sportovní činnost

Středa 12.Listopad 2014
Z okresu Rýmařov odsunuto na 23 tisíc Němců Novodobá kapitola kulturního a společenského života města Rýmařova a okolí začíná po válce s příchodem prvních osídlenců, tedy ihned po květnu 1945. Tehdy přicházeli do kraje první čeští osídlenci. Nejprve to byly spíše bezpečnostní oddíly (národní bezpečnost a čsl. vojsko), poté sem přicházelo i obyvatelstvo civilní. Dosavadní německé obyvatelstvo bylo v rámci poválečného odsunu Němců (nejdříve divokého, až poté organizovaného) prakticky vystěhováno. První odsun Němců zde byl proveden 5. srpna 1945 (1 750 lidí) a do listopadu 1946 se celkem odsud uskutečnilo (vypravilo) 25 vlakových transportů, jimiž bylo odsunuto přes 23 tisíc dřívějších německých občanů z okresu Rýmařov.
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru