Veslařský klub na Slezské Hartě

Sobota 29.Září 2018

Zakladatel závodů dračích lodí na Slezské Hartě Josef Fiedler založil veslařský klub a chystá veslařský kroužek pro děti. Ve spolupráci se Střediskem volného času v Bruntále a za podpory firmy Yachtsport.

 

V kategorii Informace • • Nahoru

Komentáře