Zákaz koupání ve vodní nádrži Slezská Harta – Nová Pláň

Čtvrtek 26.Červenec 2012
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v řízeni podle § 82a odst. I písm. c) zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 94a odst. I zákona vydává toto opatření obecné povahy: Zakazuje se s okamžitou účinností koupání v povrchových vodách využívaných ke koupání ve vodní nádrži Slezská Harta - Nová Pláň. Tento zákaz platí do odvolání a v případě, že nebude odvolán do konce koupací sezóny.
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru