Zastupitelé města nenavýší pro příští rok poplatek za odpad

Středa 7.Listopad 2012
Poplatek „za popelnice“ se v Bruntále ani v příštím roce nezvýší. Usnesli se tak zastupitelé na svém zasedání v úterý 6. listopadu. Zastupitelé se poplatkem zabývali v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích, na základě které je nutno na úrovni obcí vydat novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V této souvislosti zazněla diskuse o výši poplatku, která je v Bruntále v současnosti 500 korun na poplatníka za rok. Ačkoliv zmíněná novela zákona umožňuje obcím zvýšení poplatku až na 1000 korun a přestože město provoz odpadového systému v Bruntále dotuje, zastupitelé se velkou většinou přiklonili k nezvyšování poplatku, který tak zůstane na současné výši i v roce 2013.
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru