Bílčice

Středa 15.Září 2010

Bílčice jsou zemědělská obec na pravém břehu Moravice. Nalézá se 15 km na jihovýchod od města Bruntálu a žije zde 260 obyvatel.

První písemná zmínka je z roku 1410. Petr z Kravař a Plumlova daroval Bílčice městečku Dvorce. Bílčice tu byly nazývány „villa Bilczicze“.Tragické byly pro obec v 2.polovině 15.století česko-uherské války. V roce 1778 byly Bílčice hlavním stanem císařské armády. Již v roce 1852 byla založena v této obci významná textilní továrna. Dále v obci byly také mlýny, pily a v okolí lomy. V roce 1949 připadla obec pod okres Bruntál. K Bílčicím patří malá zemědělská obec Májůvka. První zmínka je z roku 1397, kdy obec připadla k hradu Šterneku.Od roku 1692 patřila ke karloveckému panství. V roce 1865 byla poničena požárem.

Přibližně 3 km východně od obce leží zbytky hradu Šternek, který založili Šternberkové. První písemná zmínka pochází z roku 1397. Ale již v roce 1561 je zmiňován jako pustý. Do dnes jsou zde patrny zbytky příkopů a valů. Zřícenina je mimo turistické trasy pěší i cyklotrasy.

Dalším místem, které stojí za navštívení je jednolodní pozdně barokní farní kostel sv.Markéty z let 1781 – 1782. Je elipsovitého půdorysu se severní sakristií a západní hranovitou věží. Vnitřek kostela je členěný dvěma pilíři na tři pole, pruská klenba a lunety. Rekonstrukce na tomto objektu proběhla v 19. století.

Třetí zajímavostí v obci je budova staré školy. Jedná se o pozdně barokní budovu z konce 18. století s jednoduše řešeným průčelím zdobeným pouze profilovanou římsou. Na střeše je částečně břidlicová krytina a masivní dřevěná zvonička.

V obci končí cyklotrasa č.6152, začínající v Dětřichově nad Bystřicí a vedoucí přes Panské Louky až do Bílčic.

V kategorii Okolní obce • • Nahoru