Mezina

Středa 15.Září 2010

Obec Mezina je poprvé písemně zmiňována v roce 1334. Mezina byla založena v roku 1258 na rozhraní Moravy a dnešního českého, kdysi rakouského Slezska, v době vlády českého krále Přemysla Otakara II. Nalézá se v oblasti Nízkého Jeseníku, asi 4 km jižně od města Bruntálu. Rozkládá se v mírně svažitém údolí mezi kopci od Černého potoka v nadmořské výšce 476 m n.m. až po Venušinu sopku ve výšce 665 m m.m. V roce 1830 byla v obci založena továrna na kovové zboží a strojírna, v roce 1831 papírna, roku 1851 prádelna lnu a roku 1888 výroba výšivek, dámského prádla a zástěr. Od roku 1930 až do 70. let byl v Mezině v provozu čedičový lom.

V Mezině se pořádají různé kulturní a sportovní akce. V zimě jsou to závody na bobech a saních, karneval. Na jaře oslavy MDŽ, posezení pro seniory a májový koncert v kostele. Léto je spojeno s dětským dnem a divadlem. Na podzim je tu posvícení a běh o Mesinský bodlák. V rámci rozvoje obce se budují nové domy, v plánu je výstavba sportovního hřiště (v horní části obce) a odpočívadla pro cyklisty i pěší turisty v (dolní části). Nad Mezinou pod Venušinou sopkou se plánuje výstavba golfového hřiště se zázemím a golfovým klubem, sportovní areál pro odbíjenou, badminton, softbal, kuželnu a kulečník. V další lokalitě se plánuje výstavba hotelu a autocampingu.

V kategorii Okolní obce • • Nahoru