Rázová

Středa 15.Září 2010

Obec Rázová leží v nadmořské výšce 500 – 650 m n. m. a v současné době zde žije 506 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1288. Za husitských válek a tažení vojsk Matyáše Korvína proti polskému králi Kazimírovi byla pravděpodobně obec vypálena a zůstala v troskách. Obec byla znovu osídlena v roce 1531 a do té doby byla nazývána Radsoff. Její název byl odvozen podle místní staré slovanské osady, která byla pojmenovaná pravděpodobně podle zkratky jmen Radmír, Radomír či Radslav. V roce 1548, v době mohutné kolonizace oblasti německými přistehovalci, je obec uváděna jako nově obydlená.

Do roku 1851 měla Razová statut města se značnou rozlohou půdy, lesů a významným průmyslem. V roce 1927 byla obec elektrifikována a až do roku 1935 měla vlastní elektrárnu. Do roku 1928 tu byl provozován pivovar bratří Bitmannů, později pouze sladovna, která ukončila svou činnost o jedenáct let později. Vzhledem k historicky rozsáhlému katastru Obec byla daná oblast charakteristická převážně zemědělskou činností. V Rázové se obyvatelé zabývali především zemědělstvím. Obilí vypěstované na zdejších polích zpracovávaly tři mlýny, které byly spojeny s pekárnou, pilou a se sušárnou brambor. To vše zaniklo v roce 1946. Zpracovával se zde také len, který pak putoval do místní tkalcovny. U obce se nacházely dva pískovcové lomy, ve kterých se těžily také sopečné tufity a ty se zpracovávaly na dekorační kámen. Dále zde ještě byly vápencové doly. Po roce 1946 a odsunu Němců se do Rázové přistěhovaly desítky nových rodin z vnitrozemí.

V kategorii Okolní obce • • Nahoru