ROZVOJ ZEMÍ KORUNY ČESKÉ: Za vlády Přemysla Otakara I. založil Vladislav Jindřich i město Bruntál

Pondělí 7.Listopad 2011
ROZVOJ ZEMÍ KORUNY ČESKÉ: Za Přemysla Otakara I. vznikala města a posilovalo království. Za jeho vlády Vladislav Jindřich založil i město Bruntál. Rozvoj zemědělství, kolonizace našeho území a budování nových sídel Také v českých zemích dochází po vzoru okolní Evropy v období 12. až 13. století k postupné vnitřní i vnější kolonizaci. Doposud nedohledné hvozdy rychle řídly, poddaní mýtili a žďářili lesy. Rozrůstá se zemědělská půda uvnitř Čech a Moravy, ale také v nepřístupných pohraničních a hornatých krajích země. Rozkvétala především zemědělská výroba, trojpolní (trojhonný) systém zvítězil, stejně jako užívání železného pluhu, počala se také pěstovat krmiva pro udržení dobytka. Půda sedláků se tehdy nazývala rustikál a panská půda pak dominikál. Obilí a zemědělské plodiny se tak proměnily ve zboží. Současný vznik, zakládání a rozvoj měst a dalších sídel a osad byl tedy spjat, vedle kolonizace, také s přeměnou zemědělských výrobků ve zboží a s rozvojem obchodu a také s migrací obyvatelstva.
V kategorii Zprávy z regionu • • Nahoru