Dlouhá Stráň

Středa 15.Září 2010
Dlouhá Stráň má 86 obyvatel a leží v okrese Bruntál. Obec leží v nadmořské výšce 517 metrů.
První písemná zmínka je už z roku 1524. Rozloha činí 222 ha. Od 1. 1. 1979 do 23. 11. 1990 byla Dlouhá Stráň součástí obce Bruntál.
Vznik obce Dlouhá Stráň není datumově doložen.

Mezina

Středa 15.Září 2010

Obec Mezina je poprvé písemně zmiňována v roce 1334. Mezina byla založena v roku 1258 na rozhraní Moravy a dnešního českého, kdysi rakouského Slezska, v době vlády českého krále Přemysla Otakara II. Nalézá se v oblasti Nízkého Jeseníku, asi 4 km jižně od města Bruntálu. Rozkládá se v mírně svažitém údolí mezi kopci od Černého potoka v nadmořské výšce 476 m n.m. až po Venušinu sopku ve výšce 665 m m.m. V roce 1830 byla v obci založena továrna na kovové zboží a strojírna, v roce 1831 papírna, roku 1851 prádelna lnu a roku 1888 výroba výšivek, dámského prádla a zástěr. Od roku 1930 až do 70. let byl v Mezině v provozu čedičový lom.

 ...celý text

Valšov

Středa 15.Září 2010
V obci Valšov žije 252 obyvatel a je poprvé uvedena v listině z roku 1377 jako Kriegsdorf. Jméno Valšov je používáno až od roku 1881. Od 14. století byl součástí opavského knížetství. V pobělohorské době byla obec připojena k sovineckému panství, které měl od roku 1623 ve vlastnictví Řád německých rytířů. V roce 1960 připadl Valšov k okresu Bruntál a dne 24.11.1990 se stal poprvé po 613 letech samostatnou obcí. Valšov byl vždycky pouze zemědělskou obcí, kde byly mlýny a pily. Na konci 19. století chovali 34 koní, přes 270 ks skotu a téměř 100 ks bravu. Valšovem procházela významná obchodní cesta a s „věkem páry“ se stal významnou železniční stanicí. Železniční křižovatka ve Valšově měla největší dopravní frekvenci po roce 1951, při výstavbě závodů Kovohutě Břidličná a Rudných dolů Jeseník. V roce 1946 došlo k odsunu Němců a přišli sem noví osídlenci z Uherského Hradiště, Přerova, Kroměříže, Olomouce, Litovle, Vsetína, Hlučína, Trenčína a Kysuckého Nového Mesta. V obci jsou dvě stolařské dílny, Manipulační středisko a pila Valšov firmy Agroforest Nová Pláň. Těsně na hranici katastru obce, na k.ú. Lomnice u Rým., je firma Dalibor Vojkovský – Rybářství Tylov (pstruhové sádky). Na katastrálním území obce Valšov jsou dva kamenolomy. Zpracovávají horninu na drcené kamenivo, převážně pro výstavbu komunikací. Dá se však použít i jako dekorační kámen, soklové zdivo nebo dlažba.

Bruntál

Středa 15.Září 2010
Bruntál je okresním městem s 17,5 tis. obyvateli a má tři části: Bruntál, Karlovec a Kunov. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Historie

Bruntál byl založen moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem kolem roku 1210. tzv. Uničovské listiny českého krále Přemysla Otakara I. z roku 1223, vyplývá, že Uničov byl založen již 10 let před jejím vydáním. A protože vzorem městských práv pro Uničov byl právě Bruntál (jak je v listině uvedeno), je tu nepřímý doklad o tom, že Bruntál musel být založen ještě o něco dříve. Jako vůbec první obec v českých zemích tedy obdržel magdeburské městské právo a je tedy nejstarším městem na území nynějšího Česka z institucionálního hlediska.

Hlavním zdrojem prosperity města byla po dlouhou dobu těžba drahých kovů. Již nejstarší vyobrazení městského znaku na listině z roku 1287 obsahuje postavu horníka. Bruntál byl zprvu majetkem moravských markrabat, posléze opavských vévodů, a jako takový byl nadán řadou výsad. Byl východiskem pro další kolonizaci širokého okolí, stal se i centrem cechovní řemeslné výroby a byl i významným tržním centrem. Jeho poloha na důležité spojnici severní Moravy se Slezskem vedla ke zřízením mýtní stanice, doložené k roku 1296. Od počátku 15. století byl Bruntál správním centrem oblasti, z které se na začátku 16. století stalo svobodné panství Bruntál. To patřilo až do roku 1621 pánům z Vrbna. Od konce 16. století město postihl postupný úpadek způsobený poklesem významu okolních dolů, pohromami třicetileté války v 17. století a morovými epidemiemi a požáry v 18. století. Roku 1621 město získal Řád německých rytířů.

Nový rozkvět města nastal ke konci 18. století v souvislosti s rozvojem průmyslové, hlavně textilní výroby. Okolo roku 1850 byl již Bruntál nejvýznamnějším střediskem lnářského průmyslu v českém Slezsku.

Další stavební rozvoj města nastal v letech 1918—1938. V 30. letech 20. století sílil v městě nacionalismus u většiny německých obyvatel. V říjnu 1938 byl Bruntál obsazen německou armádou. Osvobozen byl sovětskou armádou 7. května 1945. Po válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a v letech 1945 – 1946 bylo město dosídleno českým obyvatelstvem.[1] Na jeho vývoji se negativně projevila likvidace tradičního textilního průmyslu. Byly vybudovány nové závody – automobilové opravny ČSAO, Lisovny nových hmot, Dřevosloh a Hydrometalurgický závod.

Za doby okupace sovětskými vojsky bylo využívána severní zalesněná část města za HMZ (Osram) jako střelnice místní sovětské posádky. Kasárna sovětské jednotky byla umístěna v prostoru ulice Rýmařovská s obytnými panelovými a zděnými domy a technickým parkem. V současné době je většina domů zrekonstruovaná a slouží jako bytové prostory pro místní obyvatele

Pamětihodnosti

Bruntálský zámek a park
Zámecký park má několik částí podle přístupu. Vlevo od hlavní brány zámku s bohatou květinovou výzdobou po zeď, vpravo s několika sochami až po zeď s průchodem, mříží a věží, zadní (spodní část) s podsklepenou terasou a jezírkem. Poslední samostatná část zámeckého parku se nachází až za plotem a silnicí I. okruhu ulice Dukelská, včetně
koupaliště, za budovami internátu SPŠ.Kostely* Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
* Komplex kostela Panny Marie Utěšitelky a kláštera piaristů
* Barokní poutní kostel Panny Marie Pomocné
* Evangelický kostel

Ostatní dominanty* Křížová cesta Lipovou alejí na Uhlířský vrch.
* Výškové stavby - Komín teplárny na Zeyerově ulici, silážní výšková stavba na Zahradní ulici (zde se koná pravidelně běh Silážní střela), vysílač TV signálu "Kozinec".
* Morový kříž na ulici Kavalcova.

Obětem moru v Bruntále z roku 1714 byl u společného hrobu postaven kříž a ten byl po generace udržován. Po roce 1945 po odsunu Němců se již o něj nikdo nestaral a po odlomení jeho shnilé vrchní části zde zůstal jen sloup, přes který později místní obyvatelé přidělali ráhno. Klub Za starý Bruntál ukončil v roce 2004 obnovu kříže a malby na plechu dle starých fotografií.

Krnov

Středa 15.Září 2010
Krnov je hornoslezské město rozkládající se na území okresu Bruntál v Moravskoslezském kraji, 22 km severozápadně od města Opavy a 18 km severovýchodně od města Bruntál, v podhůří Nízkého Jeseníku. Leží na soutoku řek Opavy a Opavice, v těsné blízkosti hranic s Polskem. Město má cca 25000 obyvatel.

Historie města sahá až do 13. století, kdy také Krnov získal městská práva. První písemně doložený název Kyrnow pochází z roku 1240. Oblast je ovšem skoro bez přerušení osídlena již od doby kamenné. Na přelomu 19. a 20. století došlo ve městě k prudkému rozvoji textilní výroby, která však postupně z větší části upadla. Konec druhé světové války přinesl odsun velké části obyvatelstva.

V dnešní době je Krnov sídlem výrobce textilní galanterie Pega, nápojů Kofola, varhan Rieger-Kloss a jiných. Na území města se nachází několik pamětihodností a historických objektů: Krnovská synagoga, Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Předním Cvilínském kopci, Liechtenštejnská rozhledna na Cvilíně, rozhledna Vyhlídka na Ježníku, kaple Sv. Ducha s koncertní síní, farní kostel Sv. Martina, Minoritský klášter, radnice a přilehlá budova spořitelny, městské divadlo, památník Leopolda Bauera, Chářovský park, Židovský hřbitov, zřícenina hradu Šelemburk (Cvilín)

Jízda na koni

Úterý 14.Září 2010
Místo Název Služby Ostatní
Nová Pláň Agroforest projížďky Penzion U Jelena, restaurace
Bruntál Penzion Vala výcvik - 250 Kč/hod. Penzion Vala
Světlá Hora Jantar ---  
Dolní Moravice Hamříkova stáj výcvik restaurace, penzion
Stará Rudná Stáj Amir výcvik  
Malá Morávka Jantar projížďky

Ryby v přehradě

Úterý 14.Září 2010
 
 
RYBA
kaprovité
kapr obecný
 
parma obecná
 
cejn malý
 
cejn velký
 
lín obecný
 
amur
 
karas obecný
 
ostroretka stěhovavá
treskovité
mník jednovousý
plevelné
plotice obecná
 
jelec proudník
 
ouklej
 
vranka obecná
 
jelec jesen
 
perlín
 
jelec tloušť
 
hrouzek
 
ježdík
 
střevle potoční
 
slunka obecná
dravé
štika obecná
 
candát obecný
 
úhoř říční
 
okoun říční
 
sumec velký
lososovité
pstruh obecný
 
lipan podhorní
 
pstruh duhový
 
siven americký
    Pár rekordů ze Slezské Harty:
RYBA
VÁHA
DÉLKA
Štika obecná
8,10 kg
98 cm
Lín obecný
2,80 kg
50 cm
Kapr obecný
6,20 kg
72 cm
Pstruh duhový
1,20 kg
50 cm
Amur bílý
7,00 kg
80 cm

Squash – Jezdecká ulice,Bruntál

Úterý 14.Září 2010
Provozovatel: Antonín Koky Adresa: Jezdecká ulice (areál bývalých kasáren), Bruntál Telefon: 0646 - 711 185 CENÍK Hrací jednotka - 30 minut Pondělí - Pátek od 13:00 do 18:00 ........... 110 KČ / jednotka od 18:00 do 23:00 ........... 140KČ / jednotka Sobota - Neděle od 10:00 do 13:00 ........... 80 KČ / jednotka od 13:00 do 18:00 ........... 110KČ / jednotka od 18:00 do 24:00 ........... 140KČ / jednotka Permanentky 40 jednotek ........... 2500 KČ 20 jednotek ........... 1400 KČ Zapůjčení raketa ........... 30 KČ / jednotka míček ........... 10 KČ / jednotka obuv ........... 20 KČ / jednotka Šatna ........... 20 KČ

Tenis

Úterý 14.Září 2010
Místo Kurty Povrch Občerstvení Ostatní
Nová Pláň 1 umělá tráva restaurace Penzion U Jelena
Bruntál 5 antuka bufet Restaurace U Kata
Vrbno p/Pradědem 3 antuka,umělý povrch bufet ---
Vrbno p/Pradědem (Mnichov) 3 antuka bufet Penzion

Cyklotrasy

Úterý 14.Září 2010
  V okolí Slezské Harty lze využít mnoho cyklistických stezek pro kola horská i silniční. Celá vodní nádrž se dá objet na kole s nádherným výhledem na vodní hladinu a okolní přírodu. Na své si zde přijdou začátečníci i profesionálové. Hustá síť komunikací v okolních lesích nabízí mnoho možností k uspokojení cyklistických potřeb každého turisty. Rodiny s dětmi mohou navštívit mnoho zajímavých míst (krásy přírody, kulturní památky a jiné). Na své cestě se mohou občerstvit v jednom z mnoha restauračních zařízení v blízkém okolí. Zde nabízíme několik zajímavých tras po okolí přehrady: Bruntál - Razová - Leskovec nad Moravicí - hráz - Bílčice - Roudno - Volárna - Nová Pláň - Valšov - Bruntál délka : cca 50km obtížnost : 5/10 vhodné pro : dospělé cyklisty - amatéry Nová Pláň - Nad Černým mostem (směrem z Nové Pláně na Valšov - starý most) - Mezina - křižovatka - Bruntál délka : cca 15 km obtížnost : 6/10 vhodné pro : horská kola, dospělí cyklisté - pokročilí Bruntál - Mezina - stará cesta směr Karlovec po pravém břehu Harty - Valšov -Bruntál délka : 20 km obtížnost : 3/10 vhodné pro : rodiny s dětmi Bruntál - Oborná - Nové Heřmínovy - Milotice n. Opavou - Dlouhá Stráň - Bruntál délka : cca 25 km obtížnost : 7/10 vhodné pro : zkušené cyklisty Bruntál - Mezina - Valšov - Václavov u Buntálu - Malá Morávka - Rudná pod Pradědem - Staré Město - Bruntál délka : 55km obtížnost : 8/10 vhodné pro : silniční kola, profesionály