Jachting fotogalerie

Pátek 1.Říjen 2010

Fotogalerie

 ...celý text

Vodní skauti

Pátek 1.Říjen 2010

Vodní skauti byli jedni z prvních, kteří začali objevovat Slezskou Hartu jako vynikající jachtařský revír.

 ...celý text

Jachtařský průvodce Slezskou Hartou

Čtvrtek 30.Září 2010

Publikace o jachtingu na Slezské Hartě

Jedná se o první vydání jachtařského průvodce Slezské Harty.
Publikace obsahuje základní údaje o přehradě, popisuje začátky jachtingu od roku 1999. Najdete zde mapu s oficiálním pojmenováním všech zátok a vyznačením vhodných míst ke kotvení, možnosti navigačního nebezpečí, popis zajímavých míst, zátok a obcí a informace o větrných podmínkách na přehradě. Součástí je i malá škola jachtingu pro začátečníky. Jsou zde uvedeny informace o službách v těsné blízkosti Slezské Harty a okolí (ubytování, penziony, restaurace, sportovní vyžití). Průvodce je určen především pro jachtaře, kteří zde s jachtingem začínají a hledají informace, ale i pro všechny ostatní, kteří se chtějí dozvědět o této mladé přehradě a jachtingu na ní něco zajímavého.

lze objednat :  http://www.yachteshop.cz/knihy/slezska-harta—pruvodce-pro-jachtare.html

Jacht club Slezská Harta

Čtvrtek 30.Září 2010

Jacht club Slezská Harta sdružuje zájemce zejména o rekreační a turistický jachting na kajutových a otevřených plachetnicích

 ...celý text

Závody plachetnic Bermuda Cup

Čtvrtek 30.Září 2010

Bermuda Cup je jediným dlouhodobě pořádaným jachtařským závodem na Slezské Hartě. V posledních letech je vypisován především pro lodní třídu Evropa, Finn a Kajutové plachetnice. Aby byl přístupný co nejširšímu spektru závodníků jedná se o veřejně přístupný a otevřený závod který se obvykle skládá z šesti rozjížděk, což obnáší jednu dálkovou plavbu, jež závodníkům nabízí úchvatné scenerie a pět běžných rozjížděk.

 ...celý text

Jachtařská škola, půjčovna plachetnic

Čtvrtek 30.Září 2010

 První půjčovna kajutových plachetnic na Slezské Hartě a provozovatel výukových plaveb pro začínající i pokročilé jachtaře.

Provozovatel výletních a zážitkových plaveb na plachetnicích   www.yachtsport.cz

Jachtklub BER Slezská Harta

Čtvrtek 30.Září 2010

Sdružení jachtařů, kteří každoročně pořádají závody plachetnic na Slezské Hartě pod názvem Bermuda Cup  www.y-h.yc.cz

Bílčice

Středa 15.Září 2010

Bílčice jsou zemědělská obec na pravém břehu Moravice. Nalézá se 15 km na jihovýchod od města Bruntálu a žije zde 260 obyvatel.

První písemná zmínka je z roku 1410. Petr z Kravař a Plumlova daroval Bílčice městečku Dvorce. Bílčice tu byly nazývány „villa Bilczicze“.Tragické byly pro obec v 2.polovině 15.století česko-uherské války. V roce 1778 byly Bílčice hlavním stanem císařské armády. Již v roce 1852 byla založena v této obci významná textilní továrna. Dále v obci byly také mlýny, pily a v okolí lomy. V roce 1949 připadla obec pod okres Bruntál. K Bílčicím patří malá zemědělská obec Májůvka. První zmínka je z roku 1397, kdy obec připadla k hradu Šterneku.Od roku 1692 patřila ke karloveckému panství. V roce 1865 byla poničena požárem.

Přibližně 3 km východně od obce leží zbytky hradu Šternek, který založili Šternberkové. První písemná zmínka pochází z roku 1397. Ale již v roce 1561 je zmiňován jako pustý. Do dnes jsou zde patrny zbytky příkopů a valů. Zřícenina je mimo turistické trasy pěší i cyklotrasy.

Dalším místem, které stojí za navštívení je jednolodní pozdně barokní farní kostel sv.Markéty z let 1781 – 1782. Je elipsovitého půdorysu se severní sakristií a západní hranovitou věží. Vnitřek kostela je členěný dvěma pilíři na tři pole, pruská klenba a lunety. Rekonstrukce na tomto objektu proběhla v 19. století.

Třetí zajímavostí v obci je budova staré školy. Jedná se o pozdně barokní budovu z konce 18. století s jednoduše řešeným průčelím zdobeným pouze profilovanou římsou. Na střeše je částečně břidlicová krytina a masivní dřevěná zvonička.

V obci končí cyklotrasa č.6152, začínající v Dětřichově nad Bystřicí a vedoucí přes Panské Louky až do Bílčic.

Leskovec nad Moravicí

Středa 15.Září 2010

Leskovec nad Moravicí leží asi 12 km jihovýchodně od Bruntálu na břehu přehrady Slezská Harta a má nadmořskou výšku 510metrů. Katastrální území obce má rozlohu 1560 ha a žije zde 500 obyvatel.

Obec, která patří k nejstarším sídlištím Jeseníků, je v zakládací listině z roku 1224 zmiňována jako Lechsdorf. Název obce byl ještě mnohokrát měněn, jmenovala se též Špachov nebo Spachendorf. Po skončení Druhé světové války byla obec dosídlena obyvatelstvem ze všech částí republiky, nejvíce z Valašska , Ostravska, Slovenska a z Hané.

Součástí obce Leskovec nad Moravicí je místní část Slezská Harta, podle níž je pojmenována vodní nádrž postavená na řece Moravici v letech 1987 – 1997. Přehradě musela ustopit polovina obce a své domy muselo opustit 301 obyvatel.
Architektonickou dominantou obce je barokní kostel, který stojí na břehu přehradního jezera. Byl postaven roku 1768 a je zasvěcený Sv. Vavřinci. V této souvislosti se konají každoročně v srpnu v obci Vavřinecké hody.
Od roku 1996 má obec svůj znak a prapor. Je tvořen čtvrceným štítem, první pole stříbrné, druhé pole červené, třetí pole černé, čtvrté pole zlaté. V něm vykořeněný listnatý strom. Vzhledem ke své poloze na břehu přehradního jezera, je v současnosti obec vyhledávaným

turistickým místem.

V obci je možnost tohoto sportovního vyžití:

koupání

půjčovna loděk

nohejbal

tennis

volejbal

fotbalové hřiště

koně

cyklostezky

Rázová

Středa 15.Září 2010

Obec Rázová leží v nadmořské výšce 500 – 650 m n. m. a v současné době zde žije 506 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1288. Za husitských válek a tažení vojsk Matyáše Korvína proti polskému králi Kazimírovi byla pravděpodobně obec vypálena a zůstala v troskách. Obec byla znovu osídlena v roce 1531 a do té doby byla nazývána Radsoff. Její název byl odvozen podle místní staré slovanské osady, která byla pojmenovaná pravděpodobně podle zkratky jmen Radmír, Radomír či Radslav. V roce 1548, v době mohutné kolonizace oblasti německými přistehovalci, je obec uváděna jako nově obydlená.

Do roku 1851 měla Razová statut města se značnou rozlohou půdy, lesů a významným průmyslem. V roce 1927 byla obec elektrifikována a až do roku 1935 měla vlastní elektrárnu. Do roku 1928 tu byl provozován pivovar bratří Bitmannů, později pouze sladovna, která ukončila svou činnost o jedenáct let později. Vzhledem k historicky rozsáhlému katastru Obec byla daná oblast charakteristická převážně zemědělskou činností. V Rázové se obyvatelé zabývali především zemědělstvím. Obilí vypěstované na zdejších polích zpracovávaly tři mlýny, které byly spojeny s pekárnou, pilou a se sušárnou brambor. To vše zaniklo v roce 1946. Zpracovával se zde také len, který pak putoval do místní tkalcovny. U obce se nacházely dva pískovcové lomy, ve kterých se těžily také sopečné tufity a ty se zpracovávaly na dekorační kámen. Dále zde ještě byly vápencové doly. Po roce 1946 a odsunu Němců se do Rázové přistěhovaly desítky nových rodin z vnitrozemí.